Kelime Fonksiyonları — PHP Örnekler

iEntegre
6 min readJul 6, 2022

strlen()

Cümlenin veya Kelimenin karakter sayısını döndürür. Örnek;

<?php
$kelime = "Bu bir denemedir.";
echo strlen($kelime);
// Sonuç Harf sayısı => 17 yazacaktır.
?>

str_word_count()

Cümlede bulunan kelime sayısını döndürür. Örnek;

<?php
$kelime = "Bu bir denemedir.";
echo str_word_count($kelime);
// Sonuç Kelime sayısı => 3 yazacaktır.
?>

strrev()

Cümleyi veya Kelimeyi tersine çevirir. Örnek;

<?php
$kelime = "Bu bir denemedir.";
echo strrev($kelime);
// Sonuç ".ridemened rib uB" yazacaktır.
?>

strpos()

Cümlede veya Metinde belirlenen kelimenin pozisyonunu döndürür. Burada boşluklarda karakterden sayılmaktadır. Örnek;

<?php
$kelime = "Bu bir denemedir.";
echo strpos($kelime,"medir");
// Burada "medir" sözcüğünün hangi pozisyonda olduğunu bulmaya çalıştık. Boşlukları da saydığına göre sonuç 11 olarak geri dönecektir.?>

str_replace()

Cümlede herhangi bir yazıyı başka bir şey ile değiştirmeye yarar. Örnek;

<?php
$kelime = "Bu bir denemedir.";
echo str_replace("bir","iki",$kelime);
// Burada "bir" kelimesini "iki" kelimesi ile değiştirdik.
// Sonuç "Bu iki denemedir." olarak geri dönecektir.
?>

addcslashes()

Bu Fonksiyon belirlenen karakter öncesine yan çizgi ekler. \0, \r, \n, \t, \f ve \v parametrelerini kullanmak isteyenler bu fonksiyonu kullanırken dikkat etmelidir. Örnek;

<?php
$kelime = "Bu bir denemedir.";
echo addcslashes($kelime,"b");
// b harfinden önce yan çizgi ekler ve sonuç
// "Bu \bir denemedir." olarak döndürür
?>

addslashes()

Metin içerisinde özel karakterlerin ( ‘ ” \ karakterleri için) her birinin başına yan çizgi ekler. Örnek;

<?php
$kelime = "Ahmet'in şutu Mehmetin üstüne…
iEntegre
0 Followers

We teach those who want to learn